Konfirmandsiden

Konfirmandundervisningen:

Undervisningen begynder sædvanligvis sidst i august eller den første uge i september. Den kører i 1. omgang frem til ca. 1. december, og genoptages i januar. Andre spørgsmål vedrørende konfirmandundervisningen rettes til præsterne. Konfirmationsforberedelse er ikke kun undervisning, men også kirkegang, derfor stilles der krav om deltagelse i gudstjenester 8 gange i forberedelsestiden. Konfirmanderne udfylder et skema, når de har været i kirke.

Konfirmandundervisningen

Hvert år i maj eller juni er der indskrivning til konfirmationsforberedelse. I 2017 er indskrivningen planlagt til at finde sted onsdag den 31. maj kl. 19.00.

Indskrivningen begynder med en kort gudstjeneste i kirken og fortsætter derefter i konfirmandlokalerne. Husk at medbringe dåbsattest eller fødsels-navneattest og tilmeldingsblanket, som bliver uddelt til 6. klasserne på Skjoldhøjskolen, Ellekærskolen og Egebakkeskolen. Bor man i Skjoldhøj Sogn og går i 7. klasse efter sommerferien på en anden skole, kan man også blive konfirmeret i Skjoldhøj Kirke.

Forældreaftener

Konfirmanderne og deres forældre indbydes til orienterende aftener både om efteråret og om foråret op til konfirmationerne. Om foråret er der info-aften, hvor vi snakker om de praktiske ting vedrørende konfirmationen og undervisningen, evt. også med et aktuelt foredrag. Der kan stilles spørgsmål både til konfirmandundervisningen og selve den store dag. Både konfirmander og forældre er ventede og velkomne.

Konfirmationer i 2018

Skjoldhøjskolen: Bededag, fredag den 27. april.

Egebakkeskolen: Søndag den 29. april.

Konfirmationer i 2019

Med forbehold for uforudsigelige omstændigheder er konfirmationerne i Skjoldhøj Kirke i 2019 nu fastsat til

Skjoldhøjskolen: Søndag den 5. maj 2019

Egebakkeskolen: Søndag den 12. maj 2019

Konfirmationer 2020

Tirsdag den 3. april bliver konfirmations-datoerne for 2020 offentliggjort her. Desuden får klasserne besked i skoletiden på Egebakkeskolen og Skjoldhøjskolen. 

Konfirmandkalender

03apr kl. 14:15

Konfirmationsforberedelse Skjoldhøjskolen

ved Torben Nielsen

03apr kl. 14:15
10apr kl. 14:15

Konfirmationsforberedelse Skjoldhøjskolen

ved Torben Nielsen

10apr kl. 14:15
24apr kl. 14:15

Konfirmationsforberedelse Skjoldhøjskolen

ved Torben Nielsen

24apr kl. 14:15
27apr kl. 10:30

Konfirmationsgudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste, hvor bl.a. Skjoldhøjskolens konfirmander skal …

27apr kl. 10:30
29apr kl. 10:30

Konfirmationsgudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste, hvor Egebakkeskolens konfirmander skal konfirmeres.

29apr kl. 10:30