Du er her: 

Find vej

Kirkebil

Der kan bestilles kirkebil til alle gudstjenester og sognearrangementer.

Bestilling på kirkekontoret tlf. 24792728 / 86242061.