Begravelse

Begravelser fra Skjoldhøj Kirke finder sted efter aftale med kirkekontoret og præsten. Den nærmere ramme om begravelsen aftales med præsten. Der kan tages hensyn til individuelle ønsker under handlingen. Kirkens sognegård kan efter aftale og mod betaling danne ramme for en efterfølgende sammenkomst med kaffebord eller lignende.

Kirkegården ved Skjoldhøj Kirke blev indviet i 1992 og er udlagt som en såkaldt urnekirkegård. Kirkegårdens status indebærer, at der kun kan foretages urnebegravelser, mens kistebegravelser ikke kan finde sted. Har du spørgsmål, så kontakt Poul Bødker for yderligere oplysninger tlf. 2160 5870.

Gravsteder

Individuelle urnegravsteder

Der kan frit vælges gravminde, dog må gravstenens størrelse ikke overstige 60 cm. i bredden og 50 cm. i højden. Der er ligeledes mulighed for anbringelse af nedgravet granitvase. Der er indenfor visse rammer mulighed for individuel beplantning indenfor gravstedets afgrænsninger.

Skovkirkegården

Der er ingen synlig markering af de enkelte gravsteder, da de er placeret i skovlignende bevoksning. Der må sættes et naturgravminde med brændt eller behugget overflade - max. størrelse 50 x 50 cm. Der er ligeledes mulighed for anbringelse af nedgravet granitvase. Der er ikke mulighed for individuel beplantning.

Gravplads med plade i græsplænen

Disse gravsteder er udlagt i græsplæne med mulighed for at anbringe et gravminde i form af granitplade med brændt eller behugget overflade (upoleret) - størrelse er 50 x 50 cm. Inskription skal være hugget eller sandblæst. Påsatte symboler og bogstaver må ikke benyttes. Mulighed for placering af nedgravet granitvase. Individuel beplantning er ikke mulig ved denne form for gravplads.

Anonym fællesgrav

Disse gravsteder er udlagt i græsplæne, og individuel gravminde er ikke mulig. Blomster kan nedsættes i vaser langs bøgehæk. Kranse mv. lægges på belægning ved natursten. Der må ikke plantes eller sættes planter med rod.