Du er her: 

Dåb

Dåb

Forud for dåben skal der findes et navn til barnet. For ikke at få underkendt et navn når man henvender sig til kordegnekontoret, kan man finde en liste med godkendte navne på Familiestyrelsens hjemmeside www.familiestyrelsen.dk. Har man ønsker om at give barnet et navn, som ikke findes på den godkendte liste, kan man få vejledning til ansøgning om godkendelse mv. ved henvendelse til kirkekontoret.

Samtale med præsten

Aftale om tidspunkt for dåb aftales med kirkekontoret, og man inviteres til en personlig samtale med præsten. Der udleveres en lille folder med omtale og beskrivelse af dåbshandlingen. Dåbshandlingen er et led i den normale gudstjeneste, og derfor er der kun begrænsede muligheder for at tage individuelle hensyn. Ligeledes skal eventuel fotografering under selve gudstjenesten og dåben forinden aftales med præsten. Videooptagelser er ikke tilladt.

På selve dagen

På dåbsdagen: Kom i god tid - ca. et kvarter før gudstjenestens start kl. 10:30. Gudstjenestens forløb: Præludium (orgelmusik), indgangsbøn, salme, bøn og oplæsning fra Bibelen, salme, dåb, salme, prædiken, salme, nadver, salme, udgangsbøn og postludium (orgelmusik).

Hvad sker der i dåben?

Kort sagt betyder dåben, at vi hører til hos Gud. Dåben er en gave, vi kan tage imod, og i dåben bliver barnet Guds barn. Korset tegnes for ansigt og bryst - foran hjerne og hjerte symboliserende henholdsvis fornuft og følelser. I århundrede er korset tegnet for at jage Djævelen og det onde væk. Og for os er korset tillige "et usynligt stempel", så vi ved, vi hører Jesus til. Vandet I dåben øses der vand tre gange over den døbtes hoved. - Vand er udtryk for det, der giver liv, og vand er udtryk for det, der renser. Dåbsvandet skal forkynde, at vi får livet givet af Gud, og dåbsvandet skal forkynde, at vi bliver vasket rene i Guds øjne. Menneskets liv kan nogle gange være "snavset", svært og umuligt, men tror vi på Gud, er vi vasket rene overfor ham.

Øv dig her på dåbsritualet

Dåbsritualet: Lovprisning: lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Bøn: Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig: Tag i nåde mod dette barn, som vi bærer frem for dit åsyn. Indlem det i din menighed, og bevar det i dit fællesskab nu og i al evighed! Amen. Tekstlæsning: (Menigheden rejser sig). Jesus siger: "Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende" (Mattæus 28, 18-20). Link til den elektroniske bibel. www.bibelselskabet.dk/danbib/web/bibelen.htm. Evangelisten Markus fortæller: "Og de bar nogle små børn til Jesus, for at skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem; men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: "Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem" (Markus 10, 13-16). Så vil vi nu hjælpe dette barn til hans velsignelse ved at døbe det i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Korstegnelse: Modtag det hellige korsets tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus.

Tilspørgsel: Hvad er barnets navn? Svar: (Barnets fulde navn nævnes). Præsten gentager navnet. Trosbekendelsen: Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? Svar: Ja! Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? Svar: Ja!. Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? Svar: Ja! Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? Svar: Ja! Vil du døbes på denne tro? Svar: Ja! Dåbshandling: Præsten øser vand tre gange på hovedet af den, der skal døbes, nævner navnet og siger: Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Velsignelse: Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid! Amen. Fadervor: Fader vor, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed ! Amen. Tale til forældre og faddere.

Forældrenes og faddernes ansvar

Forældrene og fadderne har en opgave i at oplære barnet i den kriste tro. F.eks. ved at gå i kirke med barnet - at bede for barnet og sammen med barnet - at fortælle bibelhistorie - at synge salmer - at tale sammen om Gud og den kristne tro. Kirken kan hjælpe med: Se under aktiviteter for børn, og find alle de gode ting der sker for børn i kirken, hvor de kan lære Gud bedre at kende.