Coronavirus - sådan forholder vi os

Kirken er åben - det glæder vi os over

Vi er optagede af, at kirken skal være et trygt sted at besøge for alle, derfor har kirkens menighedsråd og personale igangsat en række tiltag for at sikre, at vi kan samles på sikker vis. Herunder kan du orientere dig om nogle af disse tiltag. Kirken er åben i dagtimerne.

Sprit ved indgang til våbenhus og kirke:

Vi beder alle kirkegængere og besøgende respektere, at hænder skal sprittes af før indgang til kirken og sognegården.

Pladsbegrænsning:

Skilte angiver max antal personer til hvert arrangement.

Nadver:

Nadveren holdes under særlige hensyn, således at vi sikrer den nødvendige afstand.

Arrangementer med sang:

Antallet af personer, der må sidde på bænkene, sænkes ved arrangementer med sang- herunder gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Kirkebænkene er forsynede med mærkater, for at sikre den nødvendige afstand.

Salmebøger:

Vi roterer mellem to sæt at salmebøger, så hver salmebog sættes i ´karantæne‘ efter brug.

Dåb:

Der er mulighed for dåb i forbindelse med søndagens gudstjeneste. Vi hilser fortsat dåbsbørn og deres familier velkommen – men under skærpede hensyn. Der vil være en øvre begrænsning på antallet af gæster, som hver dåbsfamilie kan invitere med i kirken, men der er mulighed for at en del af følget sidder i Sognegården og lytter med. Vi har også mulighed for at lægge dåbsgudstjenesten som en kortere tjeneste efter højmessen om søndagen, kl. 12:45 eller som en lørdagsdåb – nærmere information herom, kan fås gennem kirkekontoret, eller hos præsterne.

Kirkelige handlinger:

Ved vielser og bisættelser forholder Skjoldhøj Kirke sig til de retningslinjer, der er udstukket af myndighederne. Det kan betyde et loft på antallet, vi må lukke ind i kirken. Det kan også betyde, at I må sidde med større afstand end normalt, medmindre det er familiemedlemmer eller nære relationer i sidder med. 

Koncerter og arrangementer:

Har du spørgsmål til koncerter eller arrangementer - både de kommende eller de tidligere aflyste, henviser vi til koncertens/arrangementets arrangør. Arrangøren og kontaktinfo fremgår så vidt muligt i arrangementsbeskrivelserne her på hjemmesiden eller på Facebook.

Sognegård:

Overalt i huset er der afmærket, hvor mange man må være i lokalerne. Vi har generel info til frivillige i kirken og sognegård. Er du i tvivl, så kontakt en af kirkens ansatte.

Kirkekontoret:

Vi har åbent for borgerbetjening. Også her har vi sikret, at det er muligt at være beskyttet. Er du særligt sårbar, vil det være en god idé at bruge mundbind. Vi henstiller til, at alt der kan klares online foregår på den måde. Det er muligt at bestille attester og andet via www.borger.dk. Vi er i åbningstiden klar ved telefonen til at svare på spørgsmål om civil-/personregistrering samt husets arrangementer eller generelle drift.

 

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret på E-mail skjoldhoej.sogn@km.dk eller sognets præster Trine Tilma, kkt@km.dk eller Christina Holm Egelund, cihe@km.dk.