Coronavirus - sådan forholder vi os - opdateret 10/1-2021

Kirken er åben - det glæder vi os over

Vi er optagede af, at kirken skal være et trygt sted at besøge for alle, derfor har kirkens menighedsråd og personale igangsat en række tiltag for at sikre, at vi kan samles på sikker vis efter udstedte anbefalinger fra landets biskopper. Herunder kan du orientere dig om nogle af disse tiltag.  

Sprit ved indgang til våbenhus og kirke:

Vi beder alle kirkegængere og besøgende respektere, at hænder skal sprittes af før indgang til kirken og sognegården.

Pladsbegrænsning:

Kirken er åben i dagtimerne, men forsamlingsforbuddet er gældende til max. 5 personer i kirkerummet.

Nadver:

Nadverfejringen foretages ikke fra. 8. januar 2021. Dette er gældende indtil nye retningslinjer fra landets biskopper udstedes.

Arrangementer med sang:

Antallet af personer, der må sidde på bænkene, sænkes ved arrangementer med sang- herunder gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Kirkebænkene er forsynede med mærkater, for at sikre den nødvendige afstand.

Salmebøger:

Vi roterer mellem to sæt at salmebøger, så hver salmebog sættes i "karantæne" efter brug.

Fra d. 8. januar 2021 og indtil andet er udmeldt fra landets biskopper, er det for kirkegængere ikke tilladt at synge med på sangene. Dog er det forsvarligt at nynne med på sangene, og dette skal udføres med lukket mund.

Dåb:

Der er mulighed for dåb i forbindelse med søndagens gudstjeneste. Vi hilser fortsat dåbsbørn og deres familier velkommen – men under skærpede hensyn. Der vil være en øvre begrænsning på antallet af gæster, som hver dåbsfamilie kan invitere med i kirken, men der er mulighed for at en del af følget sidder i Sognegården og lytter med. Vi har også mulighed for at lægge dåbsgudstjenesten som en kortere tjeneste efter højmessen om søndagen, kl. 12:45 eller som en lørdagsdåb – nærmere information herom, kan fås gennem kirkekontoret, eller hos præsterne.

Kirkelige handlinger:

Ved vielser og bisættelser forholder Skjoldhøj Kirke sig til de retningslinjer, der er udstukket af myndighederne. Det kan betyde et loft på antallet, vi må lukke ind i kirken. Det kan også betyde, at I må sidde med større afstand end normalt, medmindre det er familiemedlemmer eller nære relationer I sidder med. 

Koncerter og arrangementer:

Efter gældende retningslinjer er kirkens koncerter og arrangementer udsat til situationen ændre sig.

 

 

 

Sognegård:

Alle aktiviteter i sognegården udsættes indtil nye anbefalinger fra landets biskopper er meldt ud til landets kirker

Kirkekontoret:

Vi har lukket for fysisk borgerbetjening i sognegården. Vi har stadig åben, men borgerbetjening skal foregå på telefonen eller over e-mail. Det er muligt at bestille attester og andet via www.borger.dk. Vi er i åbningstiden klar ved telefonen til at svare på spørgsmål om civil-/personregistrering samt husets arrangementer eller generelle drift.

Kirkekontorets e-mail skjoldhoej.sogn@km.dk