Kirkegården

Kirkegårdens udtryk

Skjoldhøj Kirkes våbenhus er et lyst og let rum, der forbinder den høje kirkebygning med den noget lavere sognegård. Fra våbenhuset er der frit udsyn over den åbne græsskråning foran kirken. Det ensidige stendige, som afslutter kirkegården mod friarealet, ser man derimod ikke fra kirken. Beplantede stendiger afgrænser også kirkegården både mod nord og syd. Hovedadgangen til kirkegården ligger ved kirkens nordgavl. Herfra fører en tre meter bred sti ned over kirkegården i en stor bue, der følger terrænets fald. Stien ender i kirkegårdens nederste hjørne, hvortil der er en indgang fra den offentlige sti, der afgrænser kirkens areal mod sydvest. Hovedstien har en fast belægning med en overfladebehandling dækket af perlesten. De mindre stier i urnehaver og gennem græsarealer er brolagt med chaussésten, ligesom arealerne foran kirken og gulvet inde i våbenhuset.

Kontakt graveren

Poul Bødker

graver@skjoldhoejkirke.dk

Tlf. 2160 5870