To stillinger som sognepræster i Skjoldhøj Kirke er ledige

Klik her for at se stillingen som kirkebogsførende præst, bl.a. med fokus på beboere med anden etnisk herkomst end dansk.

Klik her for at se stillingen som sognepræst, bl.a. med fokus på studerende.