Skjoldhøj Kirke søger sognepræst

En 100 % stilling som sognepræst er ledig fra den 1. august. Som noget nyt vil en mindre del af stillingen have særligt fokus på de mange studerende i sognet. Vi tilbyder et mangefacetteret, spændende og levende kirkeliv, hvor alle generationer er repræsenteret. Atmosfæren er åben, og der er ”højt til loftet”. Ugentligt passerer 400 mennesker fra sognet gennem kirke og sognegård til en række forskellige arrangementer. Vi har en vision om at engagere endnu flere. Mange arrangementer varetages af de ca. 80 frivillige.

Foruden to præster er der ansat en daglig leder/kordegn, organist/kirkemusiker, en kirke- og kulturmedarbejder, to kirketjenere og en graver. Der er en ligelig fordeling mellem præsterne med hensyn til gudstjenester, kirkelige handlinger, minikonfirmand- og konfirmandundervisning (p.t. to hold), børne- og ungdomsgudstjenester, kirkelejr, gudstjenester på lokalcenter m.m.

Vi ønsker, at du

  • er teologisk godt funderet og kan forkynde evangeliet i en nutidig virkelighed 
  • er engageret, rummelig og åben for kirkens mangfoldighed og kan møde mennesker i alle situationer
  • er en dygtig formidler af det kristne budskab i forskellige sammenhænge
  • kan videreudvikle et engageret børne- og ungdomsarbejde med skoler og de mange studerende 
  • kan arbejde på tværs af religiøse og kulturelle forskelle
  • vil bakke op om et vidtspændende musikliv
  • kan videreudvikle gudstjenesten i nutidig retning i forhold til sprog, musik og liturgi
  • vil indgå i sognets mange aktiviteter i samarbejde med ansatte og frivillige.

 

Til præstestillingen er knyttet en tjenestebolig. Den nyrenoverede bolig er på 182 m2 med 4 værelser. Der er en have på ca. 750 m2 , og boligen er beliggende i det store parcelhuskvarter ca. 1,5 km fra kirken i sognet. Der er to skoler: en folkeskole, Skjoldhøjskolen samt en privatskole, Egebakkeskolen. Der er ca. 2 km til det nærmeste gymnasium.

Beskrivelse af sognet

Skjoldhøj ligger i det vestlige Aarhus omgivet af grønne områder og tæt på et af de største skovområder i Aarhus. Sognet har 7.900 indbyggere, hvoraf 58 % er medlemmer af folkekirken. Sognet har en høj andel af indbyggere med anden etnisk baggrund end dansk fordelt på forskellige boligområder i sognet. Flere kollegier er beliggende i sognet.

Vores smukke kirke ligger på en bakketop og er tegnet af Friis & Moltke. Kirken er indviet i 1984 og har 265 siddepladser. Der er en god og stabil kirkegang. Kirken er via et stort våbenhus bygget sammen med en nyrenoveret sognegård, hvor der er store lokaler til alle sognets aktiviteter og kontorer til kirkens personale - præster såvel som det øvrige personale. Kirken har en urnekirkegård med mange forskellige udformninger af urnehaverne inkl. skovkirkegård.

Af aktiviteter i sognegården kan bl.a. nævnes International Women’s Club, Babysalmesang, Zapperklub for 0.-4. klasse, Tween for 5.-8. klasse, Højskoleformiddage, Onsdagstræf, Mandeklub, BibelÅbner, Café Himmelblå, Sammen på Vej, Kirkecafé og Café Hygge.

Der er et meget aktivt musikliv i kirken. Orglet har 24 stemmer. Vi har to flygler og flere klaverer - akustiske såvel som elektroniske. Kirken har tre kor – et professionelt motetkor, et stort folkekor og et gospelkor.

Menighedsrådet består af ni valgte medlemmer, en medarbejderrepræsentant samt de to præster. Der afholdes ca. 11 møder om året.

Kontaktpersoner og ansøgning

Kontaktpersoner: menighedsrådsformand Lis Glibstrup tlf. 29271232, L-Glibstrup@privat.tdcadsl.dk eller næstformand Hans Kargaard Thomsen tlf. 25 444180 mail kargaard@live.dk

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C, e-post: kmaar@km.dk, og skal være biskoppen i hænde senest 30. april 2018 kl. 15.00.